Rydym yn falch iawn i fod yn Ysgol sy’n Parchu
Hawliau Plant. 

Mae Comisiynydd Plant Cymru yn sicrhau bod holl blant a phobl ifanc Cymru yn dod i wybod am eu hawliau. Mae’r hawliau hyn yn bethau sydd angen ar blant a phobl ifanc i fod yn ddiogel, yn iach ac yn hapus. Mae gan y Cenhedloedd Unedig restr o’r holl hawliau sydd gan blant. Enw’r rhestr hon yw Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, neu CCUHP yn fyr.

 

We are very proud to be a Rights Respecting School.

The Children’s Commissioner for Wales makes sure that all children and young people in Wales find out about their rights. These rights are the things that children need to be safe, healthy and happy. The United Nations has a list of all the rights that children have. The list is called the UN Convention on the Rights of the Child, or UNCRC for short.

 

Beth yw ein hawliau? / What are our rights?

Poster-Hawliau-Plant-Cym

fford dyffryn school with mountains in the background and a playground in the foreground